søndag 27. april 2014

Bøksangeren


Bøksanger, fugleart i sangerfamilien. Ca. 15 cm lang, litt større enn løvsanger med gulgrønn overside, lysegul strupe og hodesider og hvit buk. Kjennes på sin karakteristiske låt som består av en akselererende, klingende trille. Hekker i store deler av Europa nord til Midt-Skandinavia og øst til Sibir. Her i landet er den relativt vanlig i kyststrøk fra Rogaland til Oslofjorden og i Midt-Norge, samt i indre deler av Østlandsområdet. Sjeldnere nord til Nordland. Har tilhold i løv- eller blandingsskog. I de senere år har den ekspandert fra lavlandet og opp mot den subalpine bjørkeskogen. Hunnen bygger reiret som plasseres på bakken og legger 5–7 egg som den ruger i 12–14 dager. Lever av insekter og andre virvelløse dyr som den finner i bladverket på busker og trær. Trekkfugl som overvintrer i tropisk Afrika og som vanligvis returnerer til Norge i første halvdel av
Mai


                                         Bilder av BøkesangerIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar