onsdag 20. august 2014

Sivspurven

Sivspurv, fugleart i buskspurvfamilien. Stor som en gråspurv og har brunspettet overside og hvit underside med brune spetter. Hannen har svart hode og strupeflekk og hvitt bånd rundt nakken (jf. lappspurv). Hekkefugl i hele Europa og Nord- og Sentral-Asia til Stillehavet. Hos oss mest i fjellskog og på fjellmyrer, men dessuten vanlig i våtmarker i lavlandet. Reiret, som plasseres på eller nær bakken, består av strå og plantestengler og fôres med fint gress og hår. De 4–6 olivenbrune eggene med enkelte mørke flekker ruges av begge kjønn i 13–14 dager. Ungene blir flygedyktige etter 10–13 dager. Overveiende trekkfugl, men enkelte overvintrer langs sørnorske kyster. De fleste norske sivspurver overvintrer i Sørvest-Europa.