fredag 22. september 2017

Noen bilder i August 2017

August begynte flott med mange flotte og unike bilder av rådyr i brunst og med familie,og fortsatte med endel fine bilder på jæren fra b.l.a Revtangen. Her er ett lite knippe bilder fra denne mnd.                                                              Rådyrbukk sekstagger fra Lauvås

                                           Nydelig sekstagger på jakt gjennom vannet


                                            Kjea må jo ha melk,klar for action.   


                                           Rådyrfamilie langs vannkanten.


                                                           Rådyrparring og neste generasjon
                                                            sikkret.

                                                            Hjortekolle i fullt firsprang.
                                                    Gråhegre i flukt.
                                               Tundralo på Revtangen.
                                             Polarsnipe voksen hunn på Revtangen.
                                            Vandrefalk 1k Revtangen.
                                             Vandrefalk 1k Revtangen.
                                             To Myrsniper inn for landing.
                                                     Sotsnipe hviler.

torsdag 27. juli 2017

Har hatt en fantastisk flott juli måned med bedre vær og mange fine møter med rådyr både geit,bukker og kje. Her er ett knippe bilder tatt nå i juli måned 2017.

Rådyr, europeisk rådyr eller vestlig rådyr er det minste av hjortedyrene som lever i Skandinavia. Arten regnes som en søsterart til sibirsk rådyr, som er større. De to artene utgjør slekten eurasiske rådyr, som inngår i gruppen andre hjortedyr.

mandag 3. juli 2017

Finnmarkstur juni 2017

                                                              Storlom
                                                               Storlom
                                                              Kvinandunge
                                                   Sangsvaner med unger
                                                   Elgkalv
                                                     Elgku
                                                       Konglebit hunn
                                                     Rødrev
                                                 Hare
                                                         Reinsdyr

mandag 23. januar 2017

Litt av hvert av bilder som er tatt siden september 2016- januar 2017

Litt bilder av Ekorn  og noen av våre rovfugler som Hønsehauken og Musvåken.Og litt bilder av små
fugler som spettmeis,heipiplerke,sidensvans samt noen kråkefugler og vadere.En haukugle og en vandrefalk er det vel også her .

søndag 25. september 2016

Vandrefalken

                                                       Vandrefalk


Vandrefalk, til dels kalt pilegrimsfalk (svensk) og ferdafalk, fugleart i falkefamilien. Vår største falk etter jaktfalk. Hunnfuglen er størst som alltid hos rovfuglene, og vekten kan variere fra ca. 0,5 til 1,4 kg. Den mørke skjeggstripen på hvert kinn er svært markert (motsatt jaktfalk), og undersiden hos gammel fugl er gråhvit med tette, svarte tverrbånd helt ned til tarsen. Oversiden er gråblå til brunsvart. Gammel fugl har gule ben, ungfuglen grønngule eller blågrå.
Utbredt med flere underarter over hele verden, men har siden ca. 1950 avtatt mye i antall overalt som følge av utstrakt bruk av giftstoffer i naturen. I Norge var den tidligere hekkefugl over hele landet fra kysten til opp i bjørkebeltet, og omkring år 1900 hekket minst 1000 par her. I 1966 og 1977 var antall hekkende par i Norge muligens nede i bare ca. 10–15. Senere har bestanden tatt seg opp igjen, og i 1995 ble den anslått til 250–300 par. På 2000-tallet omfatter den trolig rundt 500 par.
Reiret plasseres oftest på en berghylle, sjeldnere i gamle kråkefugl- eller rovfuglreir i trær eller på bygninger. De 2–5 eggene ruges hovedsakelig av hunnen i 29–32 dager. Ungene blir flygedyktige 5–6 uker gamle. Vandrefalken ernærer seg av mindre fugler opp til ca. kråkestørrelse; disse blir alltid tatt i luften. Den er antagelig den raskeste luftakrobat blant falkene, og skal i stup kunne oppnå ca. 300–400 km/h.
De fleste norske vandrefalker trekker til det sørvestlige Europa.


                                         VandreFalken lander med bytte på stranden
                                              På jakt.
                                                   I svevet
                                           I full fart
                                              Speider langs land
                                                          På vei inn før landning
                                                          Lander
                                          Med bytte ei måke