fredag 25. januar 2013

Våre vadefugler

 Strandsnipe, fugleart i snipefamilien. Vekt ca. 40–80 g, lengde 20 cm, som en liten trost. Oversiden er gråbrun med små, svarte tverrstriper. Den har et svakt brunfarget brystbelte mot ellers helhvit underside. Hvitt vingebånd og mørk overgump er synlig i flukt. Den hekker ved elver og vann, hvor den sitter og vipper med halen eller flyr med raske vingeslag lavt langs vannflaten med spede varselpip. Hekkefugl i hele Europa og deler av Asia, i Norge over det meste av landet. Reiret plasseres nær vannkanten. De 4 eggene ruges av begge kjønn i 20–22 dager. Ungene blir flygedyktige etter 26–28 dager. Trekkfugl. Norske fugler overvintrer i Afrika.
                                                   Stransnipe med ryggen til
                                                      Nakkestrekk
                                                               Tett på
                                                       Sideprofil
                                                 Storspoven i gresset
                                                      Storspoven i gresset sideprofil
                                                   Vipe inn for landning
                                             Vipe i fargeglans
                                              Tett på vipa i flukt
                                              Svømmende fjøreplytt
                                               Letter fra vannet
Tett på fjæreplytten
                                                     Dverglo
                                                   Dverglo i solen
                                                  Dverglo rugende på egg
To dverglo mor og far
                                                Vipe med speiling
                                              Hvem er vakrest i landet her
                                                         Hei Sveis
                                                 Inn for landing

                                                 Inn for landing
Vipe i kveldsol
                                             Enkelbekkasin
                                               Fjæreplytt
                                                Steinvendere
                                                Steinvender
                                                Myrsnipe
Portrett av en myrsnipe
                                                  Næringsøkende rødstilk
                                                  Rødstilk i flukt
Rødstilk med speiling
                                                    Fjæreplytt med skygge
                                                      Fjæreplytt on the run
                                                          Sandlo i miljø
                                                             Lappspove take off
                                                            Lappspove
                                                       To stk fjæreplytt
                                                             Storspove
                                                        Tjeld
                                                             Sandlo
                                                 Sandlo