torsdag 10. april 2014

Tjelden

Tjeld, fugleart i tjeldfamilien. En stor vadefugl med svart hode, hals og ryggside, hvit buk, røde ben og langt, rødt nebb. Vekt ca. 500 g, lengde 43 cm. Tjelden er utbredt langs kysten av det meste av Europa, dessuten ved ferskvann fra Svartehavet og østover. I Norge hekker den langs hele kysten og har i økende antall i nyere tid begynt å hekke ved ferskvann. Legger oftest eggene direkte på grus og småstein. De oftest 3 eggene ruges av begge kjønn i 24–27 dager. Ungene blir flygedyktige etter 6–7 uker. Livlig fugl med skarpe skrik. Kan overvintre i spredte eksemplarer langs hele kysten til Helgeland. En ringmerket tjeld ble 36 år.

1 kommentar: