torsdag 29. januar 2015

                                     Hønsehauk

Hadde en flott dag i skjulet en ung og sulten hauk kom på besøk og ble der og spiste i 3,5 timer.
Den ble fosøkt skremt vekk av flere voksne hauker men ville ikke rikke seg,på ett tidspunkt kom det en voksen 3k hauk ned å spiste i ca 20 min før den fløy men den unge hauken sto like godt på haren den hadde.Når den endelig var ferdig med haren trodde jeg den skulle fly sin veg men neida den ville smake litt and også.Utrolig att den greide å lette til slutt :)

mandag 5. januar 2015

                                         RØYSKATT


Røyskatt, rovdyrart i mårfamilien. Sommerdrakten er gulbrun på ryggen og gulhvit på buken. Om vinteren er den hvit. I begge drakter er halespissen svart. Hannen blir opptil 29 cm lang, med en hale på ca. 12 cm, vekt inntil 250 g. Hunnen er noe mindre. Kan forveksles med snømusa (Mustela nivalis), men den er mindre og har kortere hale uten den svarte spissen.
Lever stort sett av smågnagere. Bestanden varierer sterkt, med topp i smågnagerår. I slike år blir også kullene større. I et lemenår ble det fanget en hunn med 17 fostre; ellers er det vanlig med 5–8 unger. Forekommer i skog og tundraområder. Utbredt i Eurasia og Nord-Amerika. Innført til New Zealand, hvor den er blitt en trussel mot truede dyrearter. I Norge finnes den over hele landet, fra kysten til høyfjellet.
Vinterskinnet, som kalles hermelin, har alltid vært et verdifullt pelsverk.