torsdag 7. november 2013

Steinskvetten

Steinskvett, fugleart i trostefamilien. Kroppslengde ca. 15 cm, vekt ca. 25 g. Hannen har grå overside, hunnen brun, begge med blek, brunoransje underside. De har lysende hvit overgump og indre del av halen. Neier stadig, vipper med halen og varsler med en smekkende lyd når den er engstelig. Hekker i store deler av de nordlige verdensdeler. I hele Norge fra havkanten til steinurene i høyfjellet, med vel så stor utbredelse som heipiplerke og løvsanger. Dialektnavn: steindulp, steinsmekk, steinjærp, stikkelt, seselsjit m.fl. Slekten Oenanthe omfatter minst 20 arter, alle med ordet steinskvett i navnet. Særlig mange arter finnes i tørrmarksområdene i Nord-Afrika og Midtøsten. Reiret plasseres i en steinrøys el.l. De 5–7 lyseblå eggene ruges av hunnen i 14 dager. Ungene blir flygedyktige etter ca. 15 dager.
                                           Steinsvett på ein stein ved Nærlandstranden
                                           Her på en stolpe ved reve på jæren
                                             Her på en stolpe ved reve på jæren
                                                  Her har den utsikt utover nordsjøen
                                         Di neste 6 bildene er av samme fugl knipset på revetangen

                                          Denne steinskvetten er av grøndlands type kalt leocorrhoa
                                        Denne steinskvetten er av grøndlands type kalt leocorrhoa
                                         Denne steinskvetten er av grøndlands type kalt leocorrhoa
                                            Isabellasteinskvett