torsdag 28. februar 2013

Våre Svaner og gjesser

                                              Tre sangsvaner på isen
Sangsvane i andedam
                                                       Flakser litt med vingene
                                                        Portrett
                                                       Ser deg
                                                     I flukt mot blå himmel
                                                                 I flukt
                                                             Canadagås i flukt
                                                                 En flokk med svaner
                                                              Knoppsvane
                                                                         2 sangsvaner
                                                         Knoppsvane i motlys og dis
                                                            3 sangsvaner i formasjon

tirsdag 26. februar 2013

Fossekallen vår nasjonalfugl

                                             Fossekallunge fra årets kull 2013
                                                   Juvenil fra imsa
                                                   Juv fra elva imsa
Fossekall juvenil
                                                          Fossekallen uti imselva
                                              Soler seg på en stein
                                                  Ser en and som flyr over
                                                   Følger med på meg
                                                          Litt stell må til
                                                               På vei opp etter ett dykk
                                                                   På vei opp etter ett dykk
Akkurat dukket opp etter å ha dykket ned
                                                         På kanten av isen ved Liastraumane
                                                                          Tett på
                                                              Portrett
                                                          Hei eg ser deg
                                              Fossekallen på ein  stein Liastraumane
                                                                 Ved elvekanten
                                                        Har fanget en fisk
                                                       Har fanget en fisk
                                                       Liten pause i spisingen

Hegren hegrefugler heiron

Natthegre i flukt
                                                  Kuhegre
                                             Kuhegre i hel positur
                                                       Kuhegre
                                                          Topphegre i flukt
                                                 Topphegre steller seg
Dvergrørdrum i flukt
                                                    Hegren har akkurat lettet fra bekken
                                              Hegren i flukt med utslåtte vinger
                                                 Skikkelig tett på i flukt
                                                Rørdrum i flukt
Spesielle øyne på rørdrumen ser neste ut som om di er bak frem
Legg til bildetekst
                                                             Rørdrum
                                                       Litt tettere på
                                                                Viser att jeg er sett
                                                                God kamuflasje dette
                                                             Gråhegre
                                                      Gråhegre på ett bein
                                                              Klør seg litt
                                                            Med åpent nebb ok viser tunga
                                                    Med flott speiling
                                                           I fluktøyeblikket
                                                   Nok ett med speiling