tirsdag 10. juni 2014

Gråsissik (brunsissik) Common redpoll

Gråsisik, fugleart i finkefamilien. Litt større enn grønnsisik. Gråbrunt mørkstripet med karminrød panneflekk, svart hakeflekk og hos hannen dessuten lyserødt bryst. Typisk frøspiser som utenfor hekketiden ofte streifer rundt i småflokker på næringssøk, av og til i følge med grønnsisik. Hekker sirkumpolart i arktiske og tempererte strøk, i Norge over store deler av landet bortsett fra snaufjellet og lavlandet fra Vest-Agder til svenskegrensen. I Sør-Norge mest vanlig i bjørkebeltet. To underarter opptrer her i landet. C. flammea flammea er den vanligste, men i Sør-Norge forekommer også brunsisikC. flammea cabaret. Reiret plasseres på en greinkløft eller i en busk. De 4–6 blåhvite eggene med lysebrune flekker ruges av hunnen i ca. 12 dager før de klekkes. Ungene flyr ut av reiret etter ca. 12 dager. Streif- og trekkfugl. I vinterhalvåret streifer C. flammea flammea oftest omkring i Nord- og Mellom-Europa, mens det er ukjent hvor norske brunsisiker oppholder seg.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar