fredag 20. september 2013

Snøspurven

Snøspurven er en liten spurvefugl som i yngletiden hører hjemme i arktiske omgivelser. Snøspurven er den landfuglen som finnes lengst mot nord.
Snøspurven yngler i fjellregionen og på tundraen langs de arktiske kystene i det aller nordligste Grønland og Canada. I vinterhalvåret ses den også andre steder, bl.a. i Norge, hvor man kan møte flokker av snøspurver langs kysten, på stubbmarker og i enger.

Fuglene søker alltid føde på jorden hvor de tar frø, knopper og andre plantedeler.

De er ikke særlig sky av seg, og flokken letter ofte ikke før man er kommet ganske nær. Da ser man de hvite vingene som lyser opp mens fuglene flyr et lite stykke vekk, og lander raskt igjen.

Utseende
Den er på størrelse med en gråspurv og lett gjenkjennelig på de store hvite partiene på vinger og hale. I yngledrakten er hannen helt hvit med sort rygg og vingespisser. I vinterdrakten er den mer gulbrun akkurat som hunner og ungfugler.

Leveområder
Arten er utbredt i den arktiske sonen nesten hele veien rundt Nordpolen. I Europa yngler den på Island, i Norge og det nordligste Sverige, Finland og Russland. I Danmark er den en alminnelig trekk- og vintergjest.

Andre kjennetegn
Snøspurven spiser for det meste frø og andre plantedeler, men også insekter og andre smådyr.

I yngletiden holder snøspurven sammen parvis, mens de utenfor yngletiden ses i store og små flokker.

Sangen er en kort, melodisk kvitrende strofe.

Hunnen legger 4-6 egg og får 1-2 kull om året. Rugetiden er 12-13 dager.

 

Fakta:

 • Plectrophenax nivalis
 • Snøspurven er på størrelse med en gråspurv med en lengde på 15-18 cm.
 • I yngledrakten er hannen helt hvit med sort rygg og vingespisser.
 • I vinterdrakten er den mer gulbrun akkurat som hunner og ungfugler. 

3 kommentarer:

 1. Flotte bilde av den fine Snøspurven, likte hele serie.

  Ottar

  SvarSlett
 2. Hei!

  En flott serie av møte med snøspurven du fikk. Har faktisk aldri sett denne ute i felt.

  Trond

  SvarSlett