onsdag 18. september 2013

Polarsnipa

Polarsnipe, fugleart i snipefamilien. Den største av de såkalte småvaderne (slekten Calidris m.fl.). Ca. 25 cm lang, litt mindre enn rødstilk og litt større enn stær. I vår- og sommerdrakt med kobberbrun underside og brunspraglet overside. Hekker i høyarktiske områder, bl.a. fåtallig på Svalbard. Opptrer langs norskekysten under trekket. Gruntvannsområder i enkelte nordnorske fjorder er viktige rasteplasser under vårtrekket for hekkefugler fra Grønland og Canada. Sees ofte på Jæren og Lista i flokker på sørtrekk fra juli til oktober.


3 kommentarer:

  1. Her har du fått en flott serie av Polarsnipa, likte alle bildene godt.

    Ottar

    SvarSlett
  2. flott serie av polarsnipa, ganske vanlig i fjæra om dagen, de røde individene er jo ekstra staselige

    SvarSlett