torsdag 9. april 2015

Gråhegre, fugleart i hegrefamilien. Tidligere kalt bare hegre eller heire. Har svært lang hals, lange ben og langt, spisst nebb. Omtrent en meter lang, men veier ikke mer enn ca. 1½ kg. Hvitt hode og hvit hals med en markert svart stripe fra øyet og bakover til den svarte, hengende nakketoppen. Oversiden gråblå, bryst og buk hvite. De brede vingene har en langsom slagtakt, og den flyr med hode og hals trukket tilbake i S-form. Vader ofte på grunt vann på næringsjakt. Utenom småfisk spiser den mus, frosk, insekter og andre smådyr. Ruger i atskilte områder i Europa, Asia og Afrika. Er hos oss for det meste knyttet til kysten. Særlig tallrik fra Vestlandet til Trøndelag, men hekker også videre nordover til deler av Troms og sørover langs kysten til Lillesand/Grimstad. Et lite antall hekker også i kystområder øst for Arendal og her og der i innlandet, bl.a. i Trysil og Nord-Gudbrandsdal. Reir i bartrær og løvtrær, og særlig på Vestlandet også på bakken i fjellskråninger. Ruger oftest i kolonier. Trekk- og streiffugl som til dels overvintrer langs kysten. Ved ringmerking er alder opp til 20 år konstatert.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar