lørdag 17. august 2013

Noen timer på Revtangen

Her er resultatet av noen timer på revtangen en flott augustdag med mye fugler

                                          På stien ned Gulerle og heipiplerke
                                                      Rødstilk
                                                    Sandlo
                                               Sandløper
                                                       Myrsnipe
                                                Steinvender
                                                     Lappspove
                                                   Brushane
                                          Polarsnipe ,så å si alle er 1k juvenile fugler født i år

2 kommentarer: