tirsdag 26. februar 2013

Fossekallen vår nasjonalfugl

                                             Fossekallunge fra årets kull 2013
                                                   Juvenil fra imsa
                                                   Juv fra elva imsa
Fossekall juvenil
                                                          Fossekallen uti imselva
                                              Soler seg på en stein
                                                  Ser en and som flyr over
                                                   Følger med på meg
                                                          Litt stell må til
                                                               På vei opp etter ett dykk
                                                                   På vei opp etter ett dykk
Akkurat dukket opp etter å ha dykket ned
                                                         På kanten av isen ved Liastraumane
                                                                          Tett på
                                                              Portrett
                                                          Hei eg ser deg
                                              Fossekallen på ein  stein Liastraumane
                                                                 Ved elvekanten
                                                        Har fanget en fisk
                                                       Har fanget en fisk
                                                       Liten pause i spisingen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar